Aktuality | Aktuální dění

Nadace ČEZ spouští další pomoc Ukrajině

Neziskové organizace a obce mohou získat až 50 tisíc korun na pomoc uprchlíkům z Nadace ČEZ.

Nově spuštěný krizový grant Ukrajina pomůže neziskovým organizacím a obcím postarat se o uprchlíky z Ukrajiny. Nadace v rámci grantu rozdělí až 5 milionů korun.

Tělovýchovné jednoty, dobrovolní hasiči, sokolské organizace nebo i obce a další neziskové organizace mají možnost v administrativně zjednodušeném procesu získat až 50 tisíc korun.

Příspěvek mohou využít na zajištění ubytovacích kapacit, úhradu provozních nákladů nebo nákup potřebných věcí jako jsou potraviny, léky, hygienické potřeby, ošacení a další.

O grant je možné požádat od 1. března do 2. května.

Bližší informace zde:

Krizová pomoc 2022 | Nadace ČEZ (nadacecez.cz)