Aktuality | Aktuální dění

Nové informace k situaci na Ukrajině

V Ústí nad Labem bylo zřízeno asistenční centrum na pomoc občanům Ukrajiny – pro uprchlíky.

Toto centrum je v Ústí nad Labem sídlí v budově bývalého rektorátu Univerzity J. E. Purkyně v ulici Hoření v Ústí nad Labem.

Současně je i v rámci Policie ČR zřízeno pracoviště obdobného charakteru v obci Rumburk na cizinecké policii:

Rolnická 1/15, Rumburk 2-Horní Jindřichov, Rumburk.

V Rumburku  je však uprchlíkům z Ukrajiny poskytována pouze pomoc ve formě jejich evidence a vydání víz. Registrace musí být do tří dnů.

Stejná a další pomoc je poskytnuta v Ústí nad Labem.

 

V Ústí nad Labem  v asistenčním centru jde tedy o možnost evidence a vydání víz, plus zajištění zdravotního pojištění a nabídky práce.

Současně s asistenčním centrem bylo vytvořeno kontaktní telefonní číslo – 974 444 444.

 

Asistenční centrum v Ústí nad Labem je vhodné současně využít v případě nutnosti registrovat větší počet migrantů – vhodné je objednání se na uvedeném telefonním čísle. K registraci a vše k dalším potřebným úkonům je potom nutné migranty dopravit a po vyřízení všech formalit opět odvést do míst, kde mají zajištěn pobyt.

Asistenční centrum současně nabízí možnost ubytování pro tyto migranty.

 

Provozní doba Cizinecká policie Rumburk:

Po – Pá – 7:00 – 15:00 hod.

 

Provozní doba asistenční centrum Ústí nad Labem:

Asistenční centrum NON STOP

Informace poskytl npor. Bc. Zdeněk Podolák

Tisková zpráva k prvnímu dni provozu Krajského asistenčního centra PU v Ústeckém kraji

Informace o dočasném osvobození osobních i nákladních vozidel a autobusů od dálničních poplatků a mýta po dobu nouzového stavu pro humanitární účely v souvislosti s válkou na Ukrajině