Aktuality | Aktuální dění

Osvědčení o úspoře emisí

Za rok 2022 bylo uspořeno 24,5 mil. GJ energie díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů, nápojových kartonů a dalších komodit v rámci tříděného sběru a využití odpadů v systému EKO-KOM. Takové množství energie v průměru spotřebuje za rok více než 376 tisíc domácností. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl systém tříděného sběru a využití odpadů EKO-KOM ke snížení emisí o 902970 tun CO2 ekvivalentu.

Výsledky města Mikulášovice za rok 2022 na základě množství vytříděného odpadu předaného svozové společnosti EKO – KOM, a.s. k využití v roce 2022

Na přiloženém osvědčení jsou uvedeny výsledky za rok 2022, kterých jsme dosáhli ve městě Mikulášovice, a tím přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy.


Děkujeme Vám, občané města Mikulášovice, že třídíte.