Aktuality | Aktuální dění

Sběrná stanoviště tříděného odpadu a čistota ve městě

Vážení občané města Mikulášovice,

přestože došlo ve městě o rozšíření stanovišť separovaného odpadu, přibývají stížnosti na nepořádek nacházející se okolo kontejnerů na jednotlivých sběrných stanovištích. Problémy hlásí nejen pracovníci technického oddělení města, ale též svozová společnost, která pro město Mikulášovice svoz a likvidaci separovaného odpadu zajišťuje. Apelujeme na občany, aby na těchto místech dbali na pořádek a využívali tato stanoviště k soustředění pouze toho druhu odpadu, který tam opravdu patří, a ke kterému jsou kontejnery přizpůsobeny. Zbavovat se „jednoduše“ např. starého nábytku, koberců nebo sanitární techniky přímo u popelnic a kontejnerových stání je nelegální ukládání odpadu bez povolení příslušných orgánů tzv. ,,černé skládky“. Černé skládky jsou skutečnou hrozbou pro přírodu i pro nás samotné. Tímto se dopouštíte přestupku dle ust. § 117 odst. 1 písm. t) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, za který lze uložit pokutu až do výše 50 tisíc korun.

Směsný komunální odpad, koberce, vyřazené elektrospotřebiče, starý nábytek či stavební suť aj. materiál na tato místa NEPATŘÍ. Objemný odpad, suť, elektrospotřebiče aj. můžete odvážet do sběrného místa v Mikulášovicích dle provozní doby, kterou naleznete na webových stránkách města na adrese:

https://www.mikulasovice.cz/zivot/sberne-misto/.

Děkujeme, že třídíte a pomáháte nám udržovat naše město čisté.

Monika Moravcová
oddělení živ. prostředí a odpad. hospodářství