Úřední deska

Výroční zpráva Městského úřadu Mikulášovice za rok 2023 o podávání informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím č.j. VS/14/2024