Úřední deska

Výroční zpráva Městského úřadu Mikulášovice za rok 2022 o podávání informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím č.j. VS/22/2023
Zpráva o hospodaření města Mikulášovice v oblasti odpadového hospodářství za rok 2022 č.j. VS/23/2023
Výroční zpráva Městského úřadu Mikulášovice za rok 2021 o podávání informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím č.j. VS/16/2022