Úřední deska

Veřejná vyhláška – Oznámení zahájení správního řízení a vyrozumění o shromáždění dostatečného množství podkladů pro vydání rozhodnutí ve věci uznání společenstevní honitby Zelený Kříž č.j. VS/117/2023
Zpráva o hospodaření města Mikulášovice v oblasti odpadového hospodářství za rok 2022 č.j. VS/23/2023