Úřední deska

zpět

DSO Euroregion Labe – Návrh rozpočtu na rok 2024, návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025-2028, návrh závěrečného účtu za rok 2023 č.j. VS/68/2024

Originální podklady v listinné formě jsou dostupné na adrese: Euroregion Labe, Velká Hradební 484/2, (4.patro, č. 536) 400 01 Ústí nad Labem.

Jedná se o následující podklady:
• Návrh rozpočtu DSO EL za rok 2024
• Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO EL 2025-28
• Návrh závěrečného účtu DSO EL za rok 2023 včetně příloh
• Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2023

vyvěšeno od: 05.6.2024
vyvěšeno do: 25.6.2024
zodpovídá: Mgr. Simon Mertlů