Úřední deska

zpět

Opatření obecné povahy – přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích – přechodné dopravní značení č.j. VS/70/2023

vyvěšeno od: 22.6.2023
vyvěšeno do: 07.7.2023
zodpovídá: Mgr. Simon Mertlů