Úřední deska

zpět

Opatření obecné povahy – přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích – přechodné dopravní značení z důvodu cyklistického závodu Tour de Zeleňák č.j. VS/83/2023

vyvěšeno od: 15.8.2023
vyvěšeno do: 31.8.2023
zodpovídá: Mgr. Simon Mertlů