Úřední deska

zpět

Opatření obecné povahy – přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích – stanovení přechodného dopravního značení pro označování pracovních míst na silnicích II. a III. třídy č.j. VS/131/2022

vyvěšeno od: 21.12.2022
vyvěšeno do: 06.1.2023
zodpovídá: Mgr. Simon Mertlů