Úřední deska

zpět

Oznámení o fumigaci vytěženého kůrovcového dříví přípravkem EDN č.j. VS/71/2022

vyvěšeno od: 18.7.2022
vyvěšeno do: 21.7.2022
zodpovídá: Mgr. Simon Mertlů