Úřední deska

zpět

Oznámení o použití chem. přípravků na ošetření sazenic a na obranná opatření proti šíření kůrovce a sanace kůrovcového dříví – LESY ČR č.j. VS/53/2023

vyvěšeno od: 19.5.2023
vyvěšeno do: 06.6.2023
zodpovídá: Mgr. Simon Mertlů