Úřední deska

zpět

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce č.j. VS/34/2022

vyvěšeno od: 28.4.2022
vyvěšeno do: 28.5.2022
zodpovídá: Mgr. Simon Mertlů