Úřední deska

zpět

Stanovení náhradního termínu konání 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice č.j. VS/63/2022

Náhradní termín zastupitelstva 27.6.2022, které se mělo konat 22.6.2022, je stanoven z důvodného předpokladu nenaplnění podmínky přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva dle § 92 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

vyvěšeno od: 21.6.2022
vyvěšeno do: 27.6.2022
zodpovídá: Mgr. Simon Mertlů