Úřední deska

zpět

Závěrečný účet města Mikulášovice za rok 2021 č.j. VS/72/2022

Závěrečný účet města Mikulášovice za rok 2021 č.j. VS/72/2022
18.07.2022
138 KB
úvodní list
STÁHNOUT
1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2021 Fin2-12M
18.07.2022
658 KB
STÁHNOUT
2. Rozvaha k 31.12. 2021
18.07.2022
159 KB
STÁHNOUT
3. Výkaz zisku a ztráty k 31.12. 2021
18.07.2022
112 KB
STÁHNOUT
4. Příloha účetní závěrky k 31.12. 2021
18.07.2022
133 KB
STÁHNOUT
5. Přehled úvěrů 2021
18.07.2022
53 KB
STÁHNOUT
6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
18.07.2022
2 MB
STÁHNOUT
7. Inventarizační zpráva 2021
18.07.2022
104 KB
STÁHNOUT
8. Porovnání pasivních a aktivních účtů
18.07.2022
77 KB
STÁHNOUT
9. Porovnání nákladových a výnosových účtů
18.07.2022
72 KB
STÁHNOUT
10. Porovnání závazkových a pohledávkových účtů
18.07.2022
58 KB
STÁHNOUT
11. Měsíční stav finančních prostředků
18.07.2022
49 KB
STÁHNOUT
12. Majetek
18.07.2022
58 KB
STÁHNOUT
13. Porovnání příjmů a výdajů podle tříd
18.07.2022
47 KB
STÁHNOUT
14. Porovnání plnění sdílených daní
18.07.2022
50 KB
STÁHNOUT
15. Porovnání běžných a kapitálových výdajů
18.07.2022
53 KB
STÁHNOUT
16. Porovnání příjmů a výdajů
18.07.2022
51 KB
STÁHNOUT
17. Porovnání běžných příjmů a výdajů a saldo provozního přebytku
18.07.2022
55 KB
STÁHNOUT
18. Bilance dotací
18.07.2022
73 KB
STÁHNOUT
19.1 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu
18.07.2022
45 KB
STÁHNOUT
19.2 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu
18.07.2022
51 KB
STÁHNOUT
19.3 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu
18.07.2022
89 KB
STÁHNOUT

vyvěšeno od: 18.7.2022
vyvěšeno do: 30.6.2023
zodpovídá: Mgr. Simon Mertlů