Úřední deska

zpět

Závěrečný účet města Mikulášovice za rok 2023 č.j. VS/70/2024

Závěrečný účet města Mikulášovice za rok 2023 č.j. VS/70/2024
10.06.2024
175 KB
úvodní list
STÁHNOUT
1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2023 Fin2-12M
10.06.2024
640 KB
STÁHNOUT
2. Rozvaha k 31.12.2023
10.06.2024
158 KB
STÁHNOUT
3. Výkaz zisku a ztráty k 31.12. 2023
10.06.2024
111 KB
STÁHNOUT
4. Příloha účetní závěrky k 31.12. 2023
10.06.2024
129 KB
STÁHNOUT
5. Přehled úvěrů 2023
10.06.2024
52 KB
STÁHNOUT
6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023
10.06.2024
387 KB
STÁHNOUT
7. Inventarizační zpráva 2023
10.06.2024
100 KB
STÁHNOUT
8. Porovnání pasivních a aktivních účtů
10.06.2024
78 KB
STÁHNOUT
9. Porovnání nákladových a výnosových účtů
10.06.2024
71 KB
STÁHNOUT
10. Porovnání závazkových a pohledávkových účtů
10.06.2024
58 KB
STÁHNOUT
11. Měsíční stav finančních prostředků
10.06.2024
49 KB
STÁHNOUT
12. Majetek
10.06.2024
58 KB
STÁHNOUT
13. Porovnání příjmů a výdajů podle tříd
10.06.2024
47 KB
STÁHNOUT
14. Porovnání plnění sdílených daní
10.06.2024
50 KB
STÁHNOUT
15. Porovnání běžných a kapitálových výdajů
10.06.2024
53 KB
STÁHNOUT
16. Porovnání příjmů a výdajů
10.06.2024
51 KB
STÁHNOUT
17. Porovnání běžných příjmů a výdajů a saldo provozního přebytku
10.06.2024
55 KB
STÁHNOUT
18. Bilance dotací
10.06.2024
63 KB
STÁHNOUT
19.1 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu
10.06.2024
49 KB
STÁHNOUT
19.2 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu
10.06.2024
47 KB
STÁHNOUT
19.3 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu
10.06.2024
51 KB
STÁHNOUT
19.4 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu
10.06.2024
93 KB
STÁHNOUT

vyvěšeno od: 10.6.2024
vyvěšeno do: 30.6.2025
zodpovídá: Mgr. Simon Mertlů