Aktuality | Aktuální informace MěÚ

Veřejná sbírka na opravu rozhledny Tanečnice

Vážení občané,
rádi bychom vás informovali o tom, že jsme založili veřejnou sbírku na opravu naší milované rozhledny Tanečnice. Rozhledna, která již léta dominuje našemu kraji, potřebuje naléhavé opravy a renovace, aby mohla nadále sloužit jako oblíbené místo pro výlety a poskytovat nádherné výhledy do okolí.
Každoročně přitahuje stovky návštěvníků, kteří si z jejího vrcholu mohou užít panoramatický výhled na malebnou krajinu. Je to pro nás všechny významné místo, které spojuje lidi a podporuje turistiku. Cílem sbírky je shromáždit dostatek finančních prostředků na nezbytné opravy a údržbu rozhledny.

Věříme, že s vaší pomocí se nám podaří zachovat tuto jedinečnou stavbu pro další generace.

Přispět můžete na webu Donio.cz několika způsoby: bankovním převodem nebo kartou. Přímým finanční převodem na účet veřejné sbírky č. 2201801014/2010, variabilní symbol 607132 (nezapomeňte prosím na variabilní symbol, aby mohla být platba správně přiřazena).
Pro rychlejší platbu uvádíme i QR kód, kde lze částku realizované platby případně změnit.

Poděkování patří všem, kteří se již zapojili a přispěli svými prostředky. Sbírka je spuštěná od 26.4.2024, doposud se zapojilo 49 dárců a prozatím se podařilo vybrat 43 000 Kč. Společnými silami můžeme rozhlednu Tanečnice znovu uvést do stavu, který si zaslouží, a zajistit, aby byla nadále hrdou součástí našeho regionu. Pojďme společně chránit a obnovovat naše kulturní dědictví!

Mgr. Iveta Talian
zastupitelka města Mikulášovice

SHRNUTÍ: JAK PŘISPĚT DO VEŘEJNÉ SBÍRKY NA OPRAVU TANEČNICE?

Prostřednictvím internetového portálu Donio
https://www.donio.cz/sbirkatanecnice

stránka nabízí možnosti platby platební kartou nebo bankovním převodem

Prostřednictvím QR kódu

(částku lze libovolně měnit)

Bankovním převodem na účet sbírky

č.ú.: 2201801014/2010
variabilní symbol: 607132