Aktuality | Aktuální dění

Výběrové řízení – odborný lesní hospodář pro správu lesů ve vlastnictví obce Lobendava

Obec Lobendava vyhlásila výběrové řízení na pozice: odborný lesní hospodář pro správu lesů ve vlastnictví obce Lobendava o celkové rozloze 111,55 ha.

Lhůta pro podání písemných přihlášek je stanovena do 11.7.2022 do 14:00 hodin.

Více informací k výběrovému řízení naleznete v oficiálním dokumentu přiloženém níže.