Aktuality | Aktuální dění

Výzva MAS Český sever na podporu komunitního života na venkově 2022

MAS Český sever, z. s. vyhlásila dne 1.6. 2022 Výzvu k podání žádostí o dotaci z programu Podpora komunitního života na venkově v MAS Český sever pro rok 2022.

Podpora komunitního života na venkově pro území MAS Český sever je financována z Programu rozvoje Ústeckého kraje 2014 – 2020. Program podporuje zejména spolkovou činnost a drobný komunitní život v obcích na území místní akční skupiny v obcích Ústeckého kraje formou jednorázové neinvestiční dotace.

Příjem žádostí: 13. 6. 2022– 21. 6. 2022 do 15:00 hodin

Předpokládaná alokace na výzvu:  553 144 Kč

 Výše dotace: min. 10 tis. Kč, max. 30 tis. Kč pro jeden projekt. (tzn.  výše způsobilých výdajů min. 11.770,- Kč a max. 35.300,- Kč.).

Na realizaci projektů tvoří vlastní náklady žadatele minimálně 15 % z celkových způsobilých výdajů Dotace činí 85% způsobilých výdajů.

 Realizace projektu(aktivit): od 1. 7 . 2022 do  31. 12. 2022

 Oprávněný žadatel: o.p.s., spolek, ústav, církev, DSO na území MAS ČS (podrobnosti ve výzvě)

 Na co lze žádat:

  1. Podpora spolkové činnosti v území (např. předávání znalostí, informační akce, aktivizace místního potenciálu, aktivity spolku)
  2. Podpora drobného komunitního života v území (např. společenské, sportovní a kulturní akce)

Kontakty pro poskytování informací:

Kancelář MAS Český sever, z.s.: Národní 486, 407 47 Varnsdorf: