Úřední deska

Výběrové řízení na pronájem restaurace Koliba na parcele st.p.č. 1069 v Mikulášovicích – TANEČNICE č.j. VS/12/2024
Výběrové řízení – referent/ka oddělení civilně správního na Městském úřadě v Mikulášovicích č.j. VS/32/2023
Vyhlášení konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky Mateřské školy Mikulášovice č.j. VS/22/2022
Vyhlášení konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky Základní školy Mikulášovice č.j. VS/23/2022