Úřední deska

zpět

Opatření obecné povahy – přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích – přechodné dopravní značení, výkopové práce na místní komunikaci, p.p.č. 5310, 5686/2 k.ú. Mikulášovice č.j. VS/10/2023

vyvěšeno od: 25.1.2023
vyvěšeno do: 10.2.2023
zodpovídá: Mgr. Simon Mertlů