Úřední deska

zpět

Opatření obecné povahy – přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích – přechodné dopravní značení, výkopové práce na silnici III/26510 (p.p.č. 5327/1 k.ú. Mikulášovice) č.j. VS/11/2023

vyvěšeno od: 25.1.2023
vyvěšeno do: 10.2.2023
zodpovídá: Mgr. Simon Mertlů