Úřední deska

Ministerstvo zemědělství – Opatření obecné povahy, kterým mění OOP č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020, ve znění OOP č.j. MZE-49892/2021-16212 ze dne 14. 9. 2021 č.j. VS/109/2022
Návrh dlouhodobého výhledu rozpočtu na období r. 2021 – r. 2025 č.j. VS/18/2020