Úřední deska

zpět

Veřejná vyhláška Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem – návrh opatření obecné povahy, monitorovací kalendář č.j. VS/27/2022

vyvěšeno od: 06.4.2022
vyvěšeno do: 21.4.2022
zodpovídá: Mgr. Simon Mertlů