Aktuality | Aktuální dění

Vyhodnocení dotazníku: Spokojenost občanů s kvalitou života ve městě Mikulášovice

Dne 15.11.2021 byl zveřejněn dotazník vztahující se k spokojenosti občanů s kvalitou života ve městě Mikulášovice. Dotazníkové šetření probíhalo do 12.12.2021. V přiloženém dokumentu níže naleznete vyhodnocení získaných odpovědí včetně grafického znázornění k jednotlivým otázkám.

Dokument s výsledky průzkumu bude uložen také v sekci „Město a úřad – Městský úřad – Dokumenty a formuláře