Úřední deska

Porovnání všech položek kalkulace cen pro vodné a cen pro stočné za kalendářní rok 2023 č.j. VS/49/2024
Veřejná vyhláška – zpřístupnění hromadných předpisných seznamů – Daň z nemovitých věcí na rok 2024 č.j. VS/45/2024
Zpráva o hospodaření města Mikulášovice v oblasti odpadového hospodářství za rok 2023 č.j. VS/21/2024