Úřední deska

Zpráva o hospodaření města Mikulášovice v oblasti odpadového hospodářství za rok 2023 č.j. VS/21/2024
Odstávka elektrické energie dne 6.3.2024 č.j. VS/17/2024
Oznámení o nálezu 1/2024 č.j. VS/8/2024
Výzva k odstranění silničního vozidla (vraku) č.j. VS/107/2023
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí v k.ú. Mikulášovice č.j. VS/90/2023
Odstávka elektrické energie dne 4.8.2023 č.j. VS/75/2023
Nové nádoby na tříděný odpad v dolních Mikulášovicích č.j. VS/67/2023
Oznámení o použití chem. přípravků na ošetření sazenic a na obranná opatření proti šíření kůrovce a sanace kůrovcového dříví – LESY ČR č.j. VS/53/2023
Porovnání všech položek kalkulace cen pro vodné a cen pro stočné za kalendářní rok 2022 č.j. VS/45/2023