Úřední deska

Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí v k.ú. Mikulášovice č.j. VS/25/2023
Zpráva o hospodaření města Mikulášovice v oblasti odpadového hospodářství za rok 2022 č.j. VS/23/2023
Odstávka elektrické energie dne 21.2.2023 č.j. VS/16/2023
Odstávka elektrické energie 6.12.2022 č.j. VS/114/2022
Odstávka elektrické energie 10.11.2022 č.j. VS/104/2022
ČEZ Distribuce – Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů č.j. VS/103/2022
Vyhlášení nálezu movité věci – svazek klíčů č.j. VS/91/2022
Upozornění na zahájení rekonstrukce na sídlišti u č.p. 1055 a 1056 – přemístění vozidel č.j. VS/89/2022
Odstávka elektrické energie 2.9.2022 č.j. VS/82/2022