Úřední deska

zpět

Opatření obecné povahy – přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích – přechodné dopravní značení z důvodu rekonstrukce opěrné zdi, výstavba chodníku u Hvězdárny č.j. VS/77/2023

vyvěšeno od: 27.7.2023
vyvěšeno do: 14.8.2023
zodpovídá: Mgr. Simon Mertlů