Úřední deska

Zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku č.j. VS/108/2021
Zveřejnění záměru pronájmu nemovitého majetku č.j. VS/106/2021
Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022 – uplatnění osvobození č.j. VS/104/2021
Usnesení 7. ZM – 27. 9. 2021 č.j. VS/105/2021
Vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů č.j. VS/102/2021
Oznámení o době a místě konání voleb č.j. VS/103/2021
Zveřejnění záměru pronájmu a budoucího prodeje nemovitého majetku č.j. VS/88/2021
Pozvánka na 7. zasedání ZM č.j. VS/101/2021
Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů č.j. VS/96/2021